Sunday, April 2, 2017

BENGKEL STRATEGI PENINGKATAN HASIL 2017...

Bengkel Kumpulan Perladangan pada kali ini diberi tajuk 'Bengkel Strategi Peningkatan Hasil 2017' dengan objektifnya Mengaplikasikan Good Agriculture Practise (GAP) Terkini Dalam Memaksimumkan Pengeluaran Hasil Tanaman dan Perancangan Serta Tindakan Bagi Menghadapi Cabaran Semasa.

Bengkel ini telah diadakan pada 27 hingga 29 Mac 2017 bertempat di Hotel Royale Bintang, Seremban, Negeri Sembilan. Yang Berusaha Tuan Zulkarnain b. Md Eusope, Ketua Pegawai Eksekutif FELCRA Berhad (CEO) berkenan untuk merasmikan bengkel ini manakala upacara penutupnya dilakukan oleh Ketua Pegawai Operasi FELCRA Berhad (COO), En. Zainal Abidin Shariff. Ketibaan mereka disambut oleh Dato' Mat Roni b. Zakaria, Pengurus Besar Kumpulan Perladangan serta pegawai-pegawai kanannya.

Turut hadir ialah En. Mohd Fauzi b. Haji Mohd Tahir, Pengurus Besar Kumpulan Hal Ehwal Peserta dan En. Wan Nor Azilah, Ketua Kumpulan Audit Dalam. 

Sebanyak 10 kumpulan dengan ahli seramai antara 7 hingga 8 orang telah dibentuk untuk membincangkan tajuk-tajuk yang telah diberi. Di akhir sesi nanti wakil setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan yang telah dibuat dan diikuti dengan sesi soal jawab.  

Kumpulan 1 diketuai oleh En. Baharozaman b. Mohid yang akan mengupas tajuk 'Impak dan Kaedah Menangani El-Nino' yang memfokuskan kepada tanaman kelapa sawit. Pembentangan dilakukan oleh Pn. Norlela bt. Hamid.

Kumpulan 2 diketuai oleh Tn. Hj. Hasan Hilmi b. Hj. Mohd Taib dengan tajuknya 'Pembajaan Tepat' yang berfokus kepada tanaman Kelapa Sawit, getah dan padi. Pembentangan dilakukan oleh En. Wan Mokhtar b. Wan Muda.

Kumpulan 3 diketuai oleh En. Idris b. Lasim dengan tajuk  'Tenaga Kerja, Mekanisasi dan Eksploitasi'. Pembentangan dilakukan oleh En. Anuar Merican b. Akhbar Merican. 

Kumpulan 4 diketuai oleh Tn. Hj. Zulkifli b. Sidek dengan tajuk 'Gaji dan Insentif Semasa' yang berfokus kepada tenaga kerja yang bekerja di ladang kelapa sawit dan getah. Pembentangan dilakukan oleh En. Rashidi b. Ahmad.

Kumpulan 5 diketuai oleh Tn. Haji Saifuddin b. Omar dengan tajuk 'Kaedah Pengawalan Disiplin Torehan dan Kadar Upah Konsep Pajakan (Torehan Parah)'. Pembentangan dilakukan oleh En. Irman b. Abok.

Kumpulan 6 diketuai oleh Tn. Hj. Ismail b. Alwi dengan tajuk 'Projek Rugi dan Kaedah Mengatasinya'. Pembentangan dilakukan oleh En. Azhar b. Ihsan.

Kumpulan 7 diketuai oleh Pn. Hjh. Zuraidah bt. Mohamed dengan tajuk 'Bajet dan Belanja' yang memberi fokus kepada Kaedah Pengawalan, Standard Kos dan PNL Projek, Pembentangan dilakukan oleh En. Jamaluddin b. Razali.

Kumpulan 8 diketuai oleh En. Hassan b. Khamis dengan tajuk 'Sistem Pengairan dan Penyediaan Tanah' yang berfokus kepada tanaman padi. Pembentangan dilakukan oleh Tn. Hj. Zulkarnain b. Zainal Abidin.

Kumpulan 9 diketuai oleh En. Sauddi b. Sitor dengan tajuk 'Kawalan Musuh dan Penyakit' yang berfokus kepada tanaman kelapa sawit, padi dan getah. Pembentangan dilakukan oleh En. Fakhrul Adabi b. Setu.

Kumpulan 10 diketuai oleh Tn. Hj. Azhar b. Ahmad dengan tajuk 'Kualiti dan Pemutuan' yang berfokus kepada tanaman kelapa sawit, getah dan padi. Pembentangan dilakukan oleh beliau sendiri.

Masa 20 minit telah diperuntukan kepada setiap kumpulan untuk pembentangan dan hanya 3 soalan sahaja dibenarkan kepada mereka yang ingin bertanya. 

Urusetia bengkel diketuai oleh Tn. Hj. Hanafiah b. Ambar dan dibantu oleh 3 orang pegawainya iaitu En. Rafiud'din b. Ah Mat Limit, En. Mohd b. Nordin dan Cik Izayani Nazlyana bt. Jeffri. En. Rafiud'din juga turut bertindak sebagai pengacara dan fasalitator. Lain-lain urusetia yang bertugas dengan cemerlang sepanjang bengkel diadakan terdiri dari  AJ, Rafia Ol Husni b. Hj. Ghazali, Cik Sai'dah bt Sa'diar dan En. Azrul.  

Jumlah keseluruhan peserta bengkel dan urusetia adalah seramai 75 orang.

Pada hari pertama bengkel, pihak urusetia telah menjemput En. Hasnol b. Othman, Pegawai Penyelidik dari MPOB untuk membentangkan tajuk 'Isu dan Permasalahan Semasa Tanaman Kelapa Sawit' dan 'Kaedah Peningkatan Penghasilan' diikuti En. Shardaan b. Shariff, Pegawai Kanan dari LGM dengan tajuk 'Isu dan Permasalahan Semasa Tanaman getah' dan 'Kaedah Peningkatan Penghasilan' serta pembentang ketiga En. Mohd Najib b. Yusof, Pegawai dari MARDI  dengan tajuk 'Isu dan Permasalahan Semasa Tanaman padi' dan 'Kaedah Peningkatan Penghasilan'  

Secara keseluruhannya semua kumpulan telah dapat merungkai dan mengenalpasti masaalah yang berlaku di ladang yang menyebabkan pokok tidak subur dan memberi kesan yang tidak baik terhadap penghasilan. Walaupun masaalah yang dikenalpasti adalah masaalah  yang sama setiap tahun namun sehingga ke hari ini ia masih berlaku dan belum dapat di atasi sepenuhnya. 

Kesan Al Nino, penghantaran baja lewat, kekurangan buruh, kos perbelanjaan yang tidak dikawal, disiplin penorehan, musuh dan penyakit, mutu serta kualiti hasil adalah di antara puncanya. Masaalah ini bukan sahaja berlaku di FELCRA tetapi ianya dihadapi disemua syarikat perladangan.     

Adalah diharapkan dengan adanya bengkel seperti ini semua pegawai-pegawai perladangan syarikat akan dapat memikirkan masaalah ini secara bersama, semua buah fikiran bernas yang dilontarkan akan dibawa ke peringkat pengurusan tertinggi untuk tindakan selanjutnya. 

Ketibaan Tuan CEO yang diiringi oleh COO,
 PBK Kumpulan Perladangan dan 
PBK Hal Ehwa Peserta
 telah disambut oleh pegawai-pegawai 
dari Kumpulan Perladangan...

En. Rafi'uddin b. Ah Mat Limit bertindak sebagai
pengacara majlis dan fasalitator...

En. Rafia Ol-Husni Hj. Ghazali memimpin bacaan doa...

Para peserta mengaminkan doa yang dibacakan...


Dato' Mat Roni b. Zakaria, PBK Kumpulan Perladangan 
sedang menyampaikan ucapan...


Tn. Zulkarnain b. Md Eusope, CEO FELCRA Berhad
 sedang memberikan amanat, pandangan dan nasihat kepada peserta. 
Beliau seterusnya merasmikan bengkel ini...   

Pn. Nur Damia, salah seorang peserta bengkel mewakili Kumpulan 2...

Semua peserta sedang memberikan tumpuan
 terhadap ucapan yang disampaikan oleh Tn. CEO...


Tn. Hj. Nor Zahari Zakaria, Pengurus Perladangan 
Wilayah Pahang mewakili Kumpulan 8...  

Pegawai Perladangan Syarikat...
Dari kiri : En. Zainin Osman (Wilayah Timur), 
En. Juzaili (Perladangan HQ) dan En. Jamil (Wilayah Perak)...   

Dari kiri: En. Hassan Khamis (PBW Perak), 
Tn. Hj. Idris Lasim (MD Agro) dan
En. Jamaluddin Razali (PBW Johor)...  

Dari kiri: En. Wan Mokhtar Wan Muda (PBW Utara) 
dan Tn. Hj. Ahmad Salleh (PBW Tengah),

Turut kelihatan En. Aswad Pegawai Khas Ibu Pejabat...

Dato' Hj. Mutalib Tais (PBW Pahang) 
sedang mencatatkan sesuatu di buku catatannya... 

Dari kiri: En. Shahhaizri (Felcra Niaga), En. Azhar Ahmad (Felcra Agro)
En. Razilah (Perladangan HQ), En. Hairi Suradi (Felcra Agro) dan 
En. Ismail Hayyan (PK Kwsn Pogoh)...

Turut kelihatan En. Kusaini Abd. Manan(tengah) dari FUESB... 


Dari Kiri: En. Ahmad Taredi (Kilang Sawit Maran), 
Tn. Hj. Mokhtar Jais (Perkilangan HQ) dan 
En. Zainal Asmon (Perkilangan HQ)...

En. Mohd. Yusof b. Hashim (PK Anak Endau, Pahang)...

Turut kelihatan dari kiri: En. Azhar Ihsan (Wilayah Johor)...  

Dari kiri. En. Malik Hashim (Wilayah Utara) dan 
En. Azman Hussain (Perladangan HQ)...


Turut hadir kiri: En. Mohd Fauzi b. Hj. Mohd Tahir (PBK Hal Ehwal Peserta)
 dan di sebelahnya Tn. COO Felcra Bhd En. Zainal Abidin b. Shariff... 


Tn. CEO sedang menyampaikan ucapan...

Tn. CEO berkenalan dengan para peserta 
selepas selesai melakukan upacara perasmian bengkel...

Tn. COO turut sama berkenalan dengan peserta bengkel...Tn. Hj. Hanafiah Ambar (Pengurus Besar Pentadbiran dan 
Perolehan Kumpulan Perladangan)... 

En. Hassan Khamis (PBW Perak) sedang mengutarakan soalan 
di sesi taklimat sebelum bengkel berlangsung...

Tn. Hj. Zulkifli Sidek, PB Operasi Wilayah 2 
merangkap Ketua Bengkel 
sedang memberikan taklimat tentang
 tatacara dan peraturan-peraturan 
yang perlu dipatuhi oleh semua peserta...

Dato' Hj. Mutalib Tais (PBW Pahang) turut
 memberikan pendapat bagi melancarkan 
perjalanan bengkel...


En. Hasnol Othman, Pegawai Penyelidik dari MPOB 
sedang membentangkan tajuk 
isu dan permasalahan tanaman sawit... 
En. Mohd Yunus Idris, Pengurus Perladangan wilayah Tengah 
sedang mengutarakan soalan kepada penceramah MPOB...


En. Shardaan Shariff, Pegawai Kanan LGM
sedang membentangkan tajuk Isu dan 
Permasalahan Tanaman Getah... Tn. Hj. Saifuddin Omar (PBW Timur) sedang 
mengemukakan soalan kepada penceramah LGM.

suasana sibuk di meja urusetia...

En. Mohd Najib b. Yusoff, Pegawai Penyelidik dari MARDI
 sedang membentang tajuk Isu dan Permasalahan Tanaman Padi...


En. Shahrizal Asmawi, Pengurus Pertanian Sbg. Pk 1,2,8,9 & 16 
sedang mengutarakan soalan kepada penceramah MARDI.
Tn. Hj. Norzahari Zakaria (PBW Pahang)
 turut mengajukan soalan....

Tn. Hj. Hanafiah Ambar sedang 
menyampaikan cenderahati
 kepada En. Mohd Najib Yusoff 
penceramah dari MARDI...


Gambar-gambar di bawah menunjukkan suasana semasa perbincangan kumpulan diadakan pada hari kedua. Daripada gambar yang dipaparkan menunjukkan betapa seriusnya mereka memerah otak berbincang, merungkai serta merumus semua masalah yang dikenalpasti berkaitan dengan prestasi ladang. sedang orang lain tidur nyenyak, kami sebagai urusetia dan peserta yang menyertai bengkel ini bersengkang mata hingga ke jam 3 pagi untuk menyelesaikan tugas sebab pada pagi hari ketiga iaitu hari terakhir sesi pembentangan akan bermula...  Pn. Rohana Jamil dari PBW Johor tekun menyiapkan 
slide perbincangan kumpulannya untuk dibentangkan... 


Gambar-gambar di bawah ini adalah gambar di hari terakhir bengkel bermula jam 8.30 pagi. En. Rafiud'ddin sebagai fasalitator sedang memberitahu tatacara dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh pembentang-pembentang kumpulan terutama yang berkaitan dengan peruntukan masa... 


Untuk mendapatkan keberkatan. En. Rafia Ol Husni 
telah memimpin bacaan doa...


Pn. Norlela Hamid dari Kumpulan 1 
sedang membentangkan tajuk
 Impak dan Kaedah Menangani El-Nino... En. Hassan Khamis (PBW Perak) mengambil kesempatan 
untuk bertanyakan soalan...


Dato' Mat Roni Zakaria, PBK Perladangan 
turut mengajukan soalan kepada Pn. Norlela. 
Alhamdulillah Pn. Norlela dapat menjawab 
semua persoalan yang dikemukan dengan baik 
dan mereka berpuashati.


En. Wan Mokhtar, pembentang dari Kumpulan 2 
dengan tajuk Pembajaan TepatTurut kelihatan semasa pembentangan tersebut 
ialah En. Wan Nor Azilah, 
Ketua Kumpulan Audit Dalam... 

Pihak Urusetia sedang sibuk menjalankan tugas terutama 
tugas-tugas penayangan slide, mencetak, compile dan 
semua pembetulan yang perlu dibuat secara on the sport... 

Tn. Hj. Saifuddin Omar (PBW Timur) 
sedang mengemukakan soalan
kepada En. Wan Mokhtar...


Tn. Hj. Hassan Pengurus Besar Input Pertanian
 turut mengajukan soalan...

Cik Izayani sedang mencatatkan sesuatu di borang penilaian...

En. Anuar Merican, Pembentang dari Kumpulan 3 
dengan tajuk Tenaga Kerja, Mekanisasi dan Eksploitasi...


Yer la tu En. Huzaifah... Serius la sangat...Hahaha...
Damia kat belakang tu awat senyum kambing?

En. Azman b. Hussain, Pengurus Kanan Bhg. Operasi Wilayah 1 
sedang mengajukan soalan kepada En. Anuar...

Tn. Hj Saifuddin antara yang paling aktif mengajukan soalan....

Tn. Hj. Haron Ariffin, Pengurus Perladangan Wilayah Sarawak 
juga mengambil kesempatan mengajukan soalan 
kepada En Anuar Merican... 

En. Rashidi b. Ahmad, Pembentang dari Kumpulan 4
 dengan tajuk Gaji dan Insentif Semasa...


Tn. Hj. Idris b. Lasim (MD Agro) sedang 
mengajukan soalan kepada En. Rashidi...

Tn. Hj. Ismail Alwi (MD FUESB) juga 
mengajukan soalan kepada En. Rashidi...

En. Irman b. Abok, Pembentang dari Kumpulan 5 
dengan tajuk Kaedah Pengawalan Disiplin Penorehan dan kadar Upah...Soalan dari En. Idris Lasim...

Tn. Hj. Zulkifli Sidek, Pengurus Besar Bhg. Operasi Wilayah 2 
sedang mengajukan soalan kepada En. Irman...

Sesi pembentangan berehat sebentar dan kesempatan diambil 
oleh Tn. COO En. Zainal Abidin Shariff dan Dato' Mat Roni 
untuk menikmati hidangan berupa minuman panas 
dan kuih muih di bilik khas...  

En. Azhar b. Ihsan, Pembentang dari Kumpulan 6 
dengan tajuk Projek Rugi dan Kaedah Mengatasinya...

En. Baharozaman b. Mohid, MD Felcra Plantation
sedang mengajukan soalan kepada En Azhar...


En. Mohd Yusof b. Ramli, Pengurus Kawasan FELCRA Lakai 
sedang mengajukan soalan kepada En. Azhar...

En. Jamaluddin b. Razali, Pembentang Kumpulan 7 
dengan tajuk Bajet dan Belanja, Kaedah Pengawalan,
 Standard Kos dan PNL Projek...

En. Zulkarnain Zainal Abidin, Pembentang Kumpulan 8 
dengan tajuk Sistem Pengairan dan Penyediaan Tanah...

En. Fakhyul Adabi b. Setu, Pembentang Kumpulan 9 
dengan tajuk Kawalan Musuh dan Penyakit Padi.

Tn. Hj. Azhar Ahmad, Pembentang Kumpulan 10 
dengan tajuk Kualiti dan Pemutuan...
(Pembentang dari Kumpulan 7-10 
tiada soalan disebabkan kesuntukan masa)... 

En. Zainal Abidin b. Shariff memberikan ucapan penghargaan
 kepada Kumpulan Perladangan kerana berjaya mengadakan 
Bengkel Strategi Peningkatan Hasil 2017 dengan cemerlang 
dan seterusnya melakukan upacara penutup...  


Dato' PBK dan semua Pengurus-Pengurus Besar 
Kumpulan Perladangan 
mengambil tempat di hadapan pentas 
untuk mendengar amanat dari Tn. COO...

En. Malik Hashim, Pengurus Perladangan Wilayah Utara 
memberikan pandangan semasa majlis penutup...

En. Hassan Khamis (PBW Perak) mengutarakan
 beberapa kemuskilan tentang 
bisness Syarikat kepada Tn. COO...  

Peserta bengkel bergambar ramai sebelum 
makan tengahari dan bersurai...

AJ menunjukkan isyarat bagus menandakan 
program ini berjalan lancar dan berjaya...

Gambar-Gambar persiapan sebelum bengkel bermula...

Ketibaan Urusetia di Lobby hotel Royal Bintang, 
Seremban, Negeri Sembilan...

Kerja-kerja setting bilik persidangan 
sedang dilakukan oleh pekerja hotel...

En. Rafiud'din sedang melihat skrin untuk test muzik gamelan, 
lagu Negaraku dan lagu FELCRA Maju ke Era Baru
 semasa majlis perasmian nanti...

Senyuman manis dari Ida dan Iza membuatkan
kami sentiasa bersemangat semasa melaksanakan tugas... 

Speaker dan suara pun nak kena test juga. 
En Rafi memang hebat...
Good Job...

En. Mohd Nordin dan Tn. Hj. Mohd Hanafiah
 sedang test kerusi untuk VVIP

Semakan terakhir aturcara majlis supaya ianya berjalan lancar...

En. Rafia Ol Husni sedang test bacaan doa 
yang akan disampaikan olehnya 
di majlis perasmian nanti

3 comments:

 1. Tq blogger atas laporan bengkel yang lengkap dan menarik...

  ReplyDelete
 2. Ayo Daftar Sekarang Juga Hanya Di http://www.DAUNDELIMA.NET
  - DEPO minimal Rp.15.000
  - WITHDRAW minimal Rp 25.000
  DAFTAR DI SINI
  Bonus Turover 0.5%
  Bonus Refferal 20% seumur Hidup
  hanya ada di DELIMA POKER
  AGEN POKER
  BANDAR POKER
  POKER FACEBOOK
  BANDAR KIU
  STREAMING BIOSKOP ONLINE

  ReplyDelete