Sunday, January 9, 2011

KENAPA RASULULLAH SAW BERISTERI LEBIH DARI SATU?

Secara alamiah, jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan kaum lelaki. Apalagi akibat peperangan yang terjadi. Populasi lelaki menyurut turun, sementara kaum wanita mewakili jumlah yang kian berlipat ganda.


Dengan cara apa masalah ini dapat diatasi? Apakah kaum wanita yang berlebih itu dibunuh?. Yang berperikemanusiaan tentu saja akan menjawab…tidak…Al Quran memberikan jalan keluar melalui surah An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi: “Andaikata kamu takut tidak dapat menyantuni anak-anak yatim dengan adil, maka kahwinilah kaum perempuan itu (para ibu anak-anak yatim itu) dua, tiga, empat dari antara yang baik-baik dan sesuai dengan kemampuanmu. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka cukup satu saja.”


Dari ayat itu saja sudah dapat terserap hakikat ajaran Al-Quran yang lebih cenderung memilih perkahwinan monogamy, kecuali jika terpaksa dengan tujuan diluar kepentingan syahwat biologis, maka poligami adalah ibarat pintu dharurat dalam pesawat kapalterbang. Boleh digunakan tetapi dengan tujuan yang lebih mulia demi kehidupan yang lebih baik buat semua pihak dan dengan tujuan sosial.


Siti Aisyah dinikahi ketika masih remaja oleh Nabi SAW. Baru digauli seperti layaknya suami isteri, lima tahun setelah perkahwinannya. Dengan tujuan untuk dapat mendidik langsung Siti Aisyah agar nantinya boleh memimpin kaum wanita dan mendampingi Nabi dalam menyelesaikan persoalan kewanitaan. Sebab hanya Aisyahlah yang dinikahi dalam keadaan masih perawan, dan hanya Aisyah pula dikahwini Nabi atas kehendak beliau sendiri dengan persetujuan wahyu. Atas pertimbangan bahawa Aisyah memiliki kecerdasan dan bakat kepimpinan.


Menurut satu riwayat, Aisyah dinikahi di Makkah satu tahun selepas kematian Khadijah. Tetapi riwayat lain menyatakan dinikahi tiga tahun sesudah wafatnya Khadijah tatkala Nabi sudah berhijrah ke Madinah.


Hafshah puteri Umar bin Khattab misalnya. Ia seorang janda sudah agak berumur dan bukan wanita rupawan. Melihat kemurungan Hafshah tiap hari tanpa suami, Umar menawarkan kepada Abu Bakar agar bersedia mengambil puterinya yang janda itu untuk menjadi isteri mudanya. Abu Bakar menolak.


Lalu Umar menawarkannya kepada Othman. Sahabat inipun keberatan. Ia tidak mahu. Umar bin Khattab marah-marah.“Keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Para sahabatku tidak ada yang bersedia menjadi suami anakku.”


Dalam keadaan seperti itulah Nabi SAW mendatangi Umar bin Khattab dan meminang Hafshah untuk menjadi isterinya. Siapa yang tidak berbangga hati terangkat sebagai mertua Nabi SAW? Begitulah cara Nabi menolong sahabatnya dan mengangkat martabat seorang janda yang telah berumur.


Lalu dengan Maria Qitbhiyah yang membuahkan seorang anak lelaki, Ibrahim namanya. Mengikuti adat istiadat para raja di zaman itu, penguasa Mesir Muqauqia mengirimkan tanda persahabatan antara lain seorang hamba sahaya wanita, bernama Maria dari suku Qibti. Tentu saja tidak ada hamba sahaya yang masih gadis.


Oleh Nabi SAW, hamba sahaya yang dalam pandangan manusia dianggap hanya sebagai harta benda belaka, langsung dinaikkan darjatnya menjadi isteri yang sah dan berhak menyandang gelaran seperti Aisyah dan Almarhumah Khadijah selaku Ummul Mukminin, ibu kaum beriman.


Nabi juga dituntut mengatasi kemelut yang terjadi dalam rumahtangga anak angkatnya, Zaid bin Haritsah, yang tadinya seorang budak.


Zainab binti Jahsy adalah puteri berdarah biru dari kalangan ningrat Arab. Ia gembira waktu dilamar Muhammad untuk menjadi isteri anak angkatnya. Tetapi setelah tahu bahawa Zaid adalah bekas budak, dan seorang anak kandung, timbullah ketegangan rumahtangga yang makin menjadi-jadi.


Zaid sampai mengadu kepada Nabi bahawa ia tidak tahan lagi menghadap Zainab dan ingin menceraikannya. Nabi masih menganjurkan agar perkahwinan itu diperbaiki dan dilestarikan, sebab perceraian walaupun halal namun dimurkai Allah.


Ternyata hanya untuk sementara waktu saja perkahwinan itu masih boleh dipertahankan. Terjadilah penceraian yang berakibat buruk bagi Zainab. Sebab sebagai puteri bangsawan tetapi kemudian menjadi isteri bekas budak, status sosialnya jatuh di mata mesyarakat ketika itu. Siapa yang bakal mahu mengahwini janda budak belian?


Dalam kemurungan seperti itu, Rasulullah menawarkan Zainab untuk menjadi isterinya. Alangkah gembira dan terhormatnya Zainab serta keluarganya dengan kejadian itu. Sekaligus untuk menghapus pendapat yang salah seolah-olah anak angkat sama saja dengan anak kandung.


Tidak. Anak angkat boleh menjadi isteri bapa angkatnya atau suami ibu angkatnya. Apalagi janda dari anak angkat itu. Juga agar umat Islam hati-hati dalam memutuskan keinginan mengangkat seseorang menjadi anak angkat. Sebab, kalau salah dapat menyebabkan timbulnya fitnah dan cemburu antara suami isteri setelah anak angkat itu berangkat dewasa.


Dalam usahanya menghancurkan umat Islam, Huyai bin Akhtab tidak segan-segan melakukan persekongkolan jahat dengan kaum subversif dari luar. Itulah sebabnya, setelah tertangkap ia dijatuhi hukuman mati.


Isterinya yang bernama Shafiyah amat menderita. Ia terlonta-lonta. Tidak seorang pun yang memperhatikan nasibnya. Oleh kaum Yahudi, ia dianggap nista kerana suaminya, pemimpin Yahudi Bani Nadhir, Huyai bin Akhtab dianggap sebagai lelaki Yahudi yang tidak amanah dan pengecut.


Situasi semacam itu diperhatikan oleh Nabi pada waktu beliau menyerbu tentera Akhzab di benteng Khaibar.. Shafiyah sama sekali tidak dipedulikan oleh sukunya. Oleh umat Islam tentu sahaja dipandang lebih hina lagi lantaran ia janda pemimpin Yahudi. Jadi rendahkah peribadi Nabi jika beliau melamar Shafiyah untuk menjadi isterinya? Tentu saja kebaikannya. Tindakan itu adalah suatu keberanian dan kemuliaan moral yang tidak ada taranya.Demikianlah antara lain sebab-sebab yang melatarbelakangi perkahwinan ganda Rasulullah, yang baru beliau hentikan setelah Allah menetapkan hukum hanya diperkenankan sampai empat isteri saja bagi lelaki muslim yang memenuhi persyaratan untuk melakukan poligami, tidak untuk petualang syahwat, melainkan untuk niat yang suci.

No comments:

Post a Comment